Stenöorn

Stenöorn utgörs av en låglänt sandig udde som bjuder på rikt fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stenöorn utgörs av en låglänt sandig udde som bjuder på rikt fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stenöorns naturreservat är en av länets bästa platser för fåglar. Området ligger på den udde som bildas där Söderalaåsen (Ljusnanåsen) möter havet. Åsen utgörs här av en platt och hårt svallad sandrygg med långgrunda stränder.

I Stenöorn naturreservat kan du skåda fåglar från fågeltornet. Eller vandra på stigen längs med havet. Strandängarna och fåglarna bjuder på fina naturupplevelser.

Naturen på udden är öppen, med torrängar och tidvis översvämmade strandängar. Här kan man finna mindre vanliga havsstrandarter som ormtunga, saltarv, rödnarv, strandvial, strandglim, kustarun och strimsporre.

Den lågvuxna växtligheten och de stora långgrunda vattenområdena har gjort udden till en av länets bästa rastplatser för vadare. Så gott som samtliga vadare som regelbundet förekommer i Sverige har observerats här.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • under perioden 1 april - 31 augusti beträda naturreservatet, såväl land- som vattenområde, annat än på den i terrängen markerade stigen som leder till fågeltornet 
 • ta ved eller elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 56 hektar
Skyddsår: 1978, ändrat 2009
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hedar och strandängar
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Tänk på:

För att skydda fågellivet är det under tiden 1 april - 31 augusti endast tillåtet att besöka den markerade stigen och fågeltornet.