Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rännkullarna

Fingersvamp i Rännkullarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fingersvamp i Rännkullarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Redan på långt håll kan man se Rännkullarna. Med en högsta topp på 320 meter över havet som sticker upp som böljande gröna vågor i landskapet. På Rännkullarna växer lövrik barrskog och där finns flera mycket branta partier.

Rännkullarnas naturreservat ligger en mil sydväst om Enånger och omfattar 62 hektar. Området har flera intressanta spår från senaste istiden. Den så kallade högsta kustlinjen (den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden) ligger här på 240 meter över havet.

Nedanför högsta kustlinjen har vågornas kraft i det dåtida havet svallat bort de finare partiklarna ur moränen. Men lämnat kvar de större stenarna och blocken. Havet har också skapat de klapperstensfält av runda stenar som finns här och var i sluttningen.

Rännkullarna och omgivningarna runt Storåsen har sedan länge varit kända för sina botaniska värden. På Rännkullarna har även den ovanliga svampen asptagging påträffats.

Den har sin huvudutbredning i Gävleborgs län och är mycket sällsynt utanför länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 62 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka en mil sydväst om Enånger.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss