Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gommorsberget

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid. Det brann även Gommorsbergets naturreservat. Det är tillåtet att besöka området men du bör vara försiktig i och med risk för fallande träd.

Naturreservatet ligger på Gommorsbergets södra sluttning ned mot Ängraån.

Området ligger 6 kilometer söder om Kårböle och omfattar 40 hektar. Berget sluttar relativt brant ned mot Ängraåns dalgång. Lodytor på 10–15 meter förekommer på flera platser. Den totala höjdskillnaden i naturreservatet är cirka 110 meter. Vissa delar består av mycket stora stenblock.

I naturreservatet växte en cirka 130-årig naturskog där granen dominerar. Även tall, samt lövträd som sälg, björk, rönn och gråal förekommer i området. Det finns också gott om stora, grova aspar.

Spännande arter i Gommorsberget

Den stora mängden död träd i olika former och nedbrytningsstadier gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området.

Exempel på skyddsvärda arter som är hittade i naturreservatet är skogsfru, mosippa, lunglav, korallblylav, rosenticka och tretåig hackspett. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • bedriva bergsklättring

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 39,6 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer söder om Kårböle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss