Svartsvedåsen övre och nedre

Gammal stubbe som övervuxits av mossa. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammal stubbe som övervuxits av mossa. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Svartsvedåsen består av två naturreservat; Övre  och Nedre Svartsvedåsen. Områdena ligger tätt intill varandra i Svågans dalgång. Svartsvedåsen är inte det lättaste området att besöka. Det är inga större vägar som leder dit.

När du väl är där är det mödan värt. Mellan naturreservaten ligger ett litet kalhygge som ger en skarp kontrast till den gamla skogen. Området ligger 18 kilometer nordväst om Friggesund och omfattar 30,1 hektar respektive 9,5 hektar.

Granarna står lugnt och tryggt i den gamla granskogen. Mörkt och kanske lite farligt, spännande och mystiskt, mossor, lavar och gamla grenar. De gamla asparnas bladverk rasslar oroligt.

Skogen är gammal och har inte brukats med moderna metoder. I naturreservaten finns inte bara gammal gran utan också ålderstigna aspar och gott om död ved. Det betyder döda träd eller delar av träd, liggande eller stående.

Värdefullt för många

Naturvärdena är höga och det finns till exempel lappticka, trådticka och rosenticka. Andra arter som skinnlav, lunglav, bårdlav och korallblylav visar att det funnits grova lövträd under en lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: Övre Svartsvedåsen: 30,1 hektar, nedre Svartsvedåsen: 9,5 hektar 
Skyddsår: 2009
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 18 kilometer nordväst om Friggesund i Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss