Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Köpmansmossen

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Köpmansmossens är 142 hektar och utgörs av myr i väster och skog i öster. Från skogsbrynet kan du få en storslagen utsikt över myren. I naturreservatet kan du också titta på fåglar eller gå en kort stig på 150 meter in i reservatet.

Men i övrigt finns inga markerade leder eller stigar i Köpmanmossen, så här kan du ströva på egen hand. Norra delen av myrområdet är en mosse med gles skog och omväxlande torra och blöta partier, så kallade strängar. I söder ligger två plana runda skogbevuxna mossar med omgivande blöta kärr.

Skogen i östra delen av reservatet, och som också kantar myren i sydväst, utgörs av medelålders och äldre blandbarrskog. Den har tidigare används för skogsbruk. Där finns också hällmarkstallskog samt berg.

Myren är inte påverkad av dikning och är populärt för fåglar. På våren kan du få syn på tofsvipa, trana, grönbena och många andra arter. I reservatets östra del finns också en välkänd tjäderspelplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 142 hektar
Skyddsår: 1987
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4,5 kilometer sydväst om Gammelstilla, utanför Torsåker.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss