Djupbäcken

Lilla Djupbäcken rinner ut i Ljusnan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Lilla Djupbäcken rinner ut i Ljusnan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Djupbäckens naturreservat ligger på norra sidan av Ljusnan. Naturreservatet omfattar nedre delen av Djupbäcken innan den rinner ut i Ljusnan samt ett naturskogsområde.

Området ligger 1 mil väster Ljusdal och omfattar 5 hektar. Här växter flera intressanta och sällsynta växter som till exempel knärot, mosippa och även den hotade bombmurklan.

Den gamla skogen är ett av de sista naturskogsområdena i Mellanljusnans dalgång och är därför värdefull för ett flertal hotade växter och djur.

I området finns också fornlämningar i form av blästerugnar. Djupbäckens naturreservat förvaltas av Ljusdals kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • Skada mark eller geologiska föremål.
  • skada växande eller döda, stående eller omkullfallna träd, träd eller buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor och svampar och lavar
  • Skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 5 hektar
Karaktär: Skog, vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Ägare: Ljusdals kommun
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000