Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djupbäcken

Lilla Djupbäcken rinner ut i Ljusnan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Lilla Djupbäcken rinner ut i Ljusnan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Djupbäckens naturreservat ligger på norra sidan av Ljusnan. Naturreservatet omfattar nedre delen av Djupbäcken innan den rinner ut i Ljusnan samt ett naturskogsområde.

Området ligger 1 mil väster Ljusdal och omfattar 5 hektar. Här växter flera intressanta och sällsynta växter som till exempel knärot, mosippa och även den hotade bombmurklan.

Den gamla skogen är ett av de sista naturskogsområdena i Mellanljusnans dalgång och är därför värdefull för ett flertal hotade växter och djur.

I området finns också fornlämningar i form av blästerugnar. Djupbäckens naturreservat förvaltas av Ljusdals kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda, stående eller omkullfallna träd, träd eller buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor och svampar och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 5 hektar
Karaktär: Skog, vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Ägare: Ljusdals kommun
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Ljusdal.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss