Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lomsmuren

Våtmark och skog.

Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige där landets mest skyddsvärda myrar pekas ut. Foto Peter Ståhl

Lomsmuren omfattar ett 756 hektar stort våtmarksområde med anslutande skogar. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

Reservatet ligger 13 kilometer sydsydväst om Valbo och omfattar 756 hektar stort våtmarksområde gammal naturskog.

Lomsjömuren ger med sina vidsträckta öppna våtmarkskomplex en stark vildmarkskänsla som står i konstrast till det relativt tätortsnära och hårt brukade landskapet i södra Gästrikland med få motsvarigheter i länet. Våtmarkerna är huvudsakligen fasta och fina att gå på och erbjuder besökaren goda möjligheter till fina naturupplevelser. Svartsjön och Stavtärnan är mycket vackra myrsjöar.

Området har högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige där landets mest skyddsvärda myrar pekas ut.

Fågelmyrar och strövområde

Lomsmuren tillhör också en av de bäst kända fågelmyrarna i länet med en rik och för högmossar representativ fågelfauna. I området finns också en ovanligt rik förekomst av orkidén mossnycklar samt en mindre förekomst av den sällsynta varglaven.

Naturreservatet är ett mycket vackert och vildmarksartat stycke natur i en i övrigt hårt exploaterad trakt. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

En mindre stig går fram till Svartsjön. Svartsjömuren korsas även av en skoterled. Det finns ett enklare vindskydd i anslutning till skoterleden på Stavtärnans norra sida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motordriven farkost på vatten
 • ta ved, eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på
befintlig skoterled enligt karta bilaga 3, på fruset och väl snötäckt underlag.
Observera att all trafik utanför markerad led är förbjuden.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 756 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Gävle och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lomsmuren ligger längs väg 54 mellan Valbo och Hedesunda.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss