Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Igeltjärnsberget

Gles högväxt barrskog i Igeltjärnsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Igeltjärnsbergets naturreservat växer gles högväxt barrskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Igeltjärnsberget består av 150-200-årig tallskog, cirka 18 meter hög. Enstaka tallar är mer än 200 år gamla. I de högre belägna områdena är skogsmarken mindre bördig vilket är bra för tallen.

Området ligger 4 kilometer väster om Storvik och omfattar 6 hektar. Igeltjärnsbergets naturreservat förvaltas av Sandvikens kommun. Många tallar är angripna av talltickan vilken leder till kärnvirket ruttnar.

Djur i Igeltjärnsberget

Denna miljö gynnar hackspettarnas boproduktion vilket många hål i tallarna vittnar om. Ugglor och andra fåglar har i andra hand nytta av dessa hålträd.

Skogen är av stor betydelse för hålbyggande och hållevande arter. Områdets gamla tallar och orörheten är en sevärdhet och värdefull tillgång för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon i området
  • göra upp eld
  • ta ved eller göra åverkan på skogen, busk- eller markvegetation.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 6,7 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Sandvikens kommun
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer väster om Storvik.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss