Högt vattenstånd i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sillerberget

Sillerberget reser sig ut Västra Sillersjön, en del av Ängraån. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sillerbergets naturreservat sluttar ner mot och sträcker sig en bit ut i Sillersjön, som är en del av Ängraåns naturvårdsområde. Höjdskillnaden mellan toppen av naturreservatet och sjön är 160 meter. Det finns inga stigar så här kan du ströva fritt i området men det går också att promenera längs med skogsbilvägen som går igenom området.

Området ligger 7,5 kilometer sydväst om Kårböle i Ljusdals kommun och omfattar 48 hektar. I skogen växer gran. Troligtvis har det brunnit i stora delar av området eftersom lövinslaget på sina ställen är stort med både asp, björk och sälg.

Hela branten har ett flertal bäckar som rinner genom naturreservatet.

Området har under lång tid fått vara relativt fritt från mänsklig påverkan. Därför finns det gott om gamla, grova samt stående och liggande döda träd. Detta gör att det lever flera ovanliga arter i området, exempelvis de rödlistade lavarna lunglav och skrovellav.

Insekts- och hackspettsspår är vanligt förekommande i träden. Häckande tretåig hackspett har påträffats området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller alger. Bär-, matsvampoch blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 48 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, sjö