Näveråsen

Den känsliga lunglaven växer i Näveråsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den känsliga lunglaven växer i Näveråsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Näveråsen finns urskogsliknande blandbarrskog där flerhundraåriga granar och tallar reser sig som lavklädda jättar mot skyn. Här kan du lyssna till det stilla lugnet bland stammarna bryts med långa mellanrum av braket när något gammalt dött träd till slut får ge med sig och faller.

Stam och grenar blir snabbt hem åt svampar och mossor. Luckan som bildas ger plats för nya små träd att sträva mot ljuset i kamp om bästa läget. Skogen och artrika växter bjuder på fina naturupplevelser.

I området ligger 4 kilometer öster om Fågelsjö och omfattar 20 ha. I den artrika miljön som gammal skog erbjuder finns blommor som fjälltolta samt orkidéerna knärot och Jungfru Marie nycklar. Lunglav kan påträffas på gamla sälgar.

På de omkullfallna granstammarna växer den chokladbruna vedsvampen ullticka.

Näveråsen är lätt att nå då reservatet ligger på vägen norrifrån till Hamra nationalpark.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra mototrdrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Areal: 19,5 hektar
Skyddsår: 1996
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000