Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Österbergsmuren

Altan ute i skogen med möblering och ett träd som växer upp ur trallen

Österbergsmuren är Gästriklands mest urskogslikna skog, med fallna träd i kors och tvärs över marken. Ändå är det ovanligt lätt att ta sig fram genom skogen på en bred trätrottoar på cirka 270 meter. Längs med den finns också en grillplats. Det finns inga leder i området så här får du ströva fritt.

Reservatet har stor betydelse för en mängd sällsynta och hotade arter, som hackspettar, ugglor och vedsvampar. Österbergsmurens naturreservat ligger cirka 2 mil nordväst om Sandviken. Det är ett av Gästriklands mer ursskogslika områden och omfattar 19 hektar.

Längs trätottoaren finns informationsskyltar om myran som är spännande för både barn och vuxna. Det finns också en grillplats med sittplatser längs trottoaren.

Urskogsliknade skog

De största naturvärdena är knutna till den gamla, urskogsliknande barrskogen. Tallen som dominerar på de torrare markerna är ofta närmare 300 år gammal.

Vissa träd är ännu äldre. Det är gott om död ved i området. Brandpåverkade granar finns sällsynta och hotade vedsvampar som rosenticka och doftskinn.

Värdefullt för många

Området är viktigt för många olika sorters djur och växter. Hela 99 olika mossarter och över 300 fjärilsarter finns här. Det finns också kattfotslav och gammelgranslav.

Det finns också många rödlistade arter i reservatet, främst är det svampar och fåglar. Men även rödlistade mossor, lavar, fjärilar, skalbaggar och däggdjur har påträffats.

Många fåglar häckar i området. Tretåig hackspett och tjäder har observerats här.

Missa inte

Att spana ut på myrarna där skogen bildar små fönster. Mur är ett dialektalt ord för myr. Och naturreservatet har fått sitt namn från myren som slingrar fram genom skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
 • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
 • framföra motordrivet fordon
 • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Areal: 19 hektar
Skyddsår: 1996 (Domänreservat sedan 1934)
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog och my
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Sandviken: Tag väg E16 västerut. Vid Kungsgården svänger du av norrut på väg 537 mot Åshammar och Svärdsjö. Kör förbi Åshammar, till Stocksbo där du svänger höger in på AK-vägen, mot Österbergsmurens naturreservat. Efter 4,5 kilometer svänger du höger (Grävsvinsvägen) och följer vägen fram till reservatet.

Koordinater: X 6732,7 Y 1532,7

Koordinater (WGS84) Lat: 60.71104 Lon: 16.40332

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss