Vålådalen

Här finns höga fjäll, mäktiga dalar, kristallklara vattendrag och vidsträckta skogar. Hela området är ett kulturlandskap där människor har levt och verkat ända sedan inlandsisen smälte. I området betar renar från två samebyar, Tåssåsen och Handölsdalen.

Person med röd jacka som hämtar vatten vid en fjällsjö

Naturreservat Vålådalen Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vålådalens naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål och enkelt att nå. Här kan du uppleva friluftsliv i alla dess former. Från långa färder genom ursprunglig och storslagen fjällmiljö i tystnad, till trygga och tillgängliga friluftsupplevelser som passar de flesta. För att områdets unika värden ska finnas kvar även för framtida generationer är reservatet indelat i zoner med olika regler för var, när och hur du får utöva olika friluftsaktiviteter.

Landskapet bjuder på stor variation med karga fjällvidder, blomstrande dalgångar och frodiga fjällnära skogar. Här finns också stora myrar, blanka sjöar och strömmande vatten. Namn som Lunndörrspasset, Ottfjället och Anarisfjällen klingar sedan länge välbekant hos många fjällbesökare, och de högsta fjälltopparna når över 1 600 meter.

Samernas land

Spåren av samernas liv och arbete sträcker sig från lämningar av tidig fångstkultur till stugor och anordningar som hör till dagens moderna renskötsel. I naturreservatet finns renar från två samebyar, Tåssåsen och Handölsdalen. Har du tur får du se renar under din tur.

Renarna är viktiga landskapsvårdare som skapar livsmiljöer för många andra djur och växter genom att beta och hålla kalfjället öppet. De behöver lugn och ro för att sköta sitt jobb, så visa hänsyn och håll dig på avstånd. Sätt dig ned och njut av att betrakta dem eller ta en stor omväg. Om renarna springer i väg har du kommit för nära. När kalvarna föds under våren och försommaren är renarna extra känsliga för störningar.

Välkommen till fjällvärlden och renens rike - vett och etikett Pdf, 578.6 kB.

Rikt djurliv och blomsterprakt

Den ostörda naturen och den stora variationen mellan skog, fjäll, vatten och myr skapar förutsättningar för ett fantastiskt rikt djurliv i området. Här lever sällsynta och hotade djurarter som fjällräv, fjällvickerblåvinge, tretåig hackspett och järv. Med lite tur får du se en mäktig kungsörn sväva över landskapet.

I de norra och västra delarna av reservatet finns det mycket kalk i marken, och det gör att många olika sorters blommor trivs extra bra här. Sommartid sprakar fjällen av blomsterprakt i alla färger. I reservatet finns också gamla fäbodvallar och slåttermarker, och där växer till exempel fältgentiana och topplåsbräken. Den som vill se orkidéer kan hitta många sorter kring Vålåsen, mitt i reservatet.

Natur formad av is och vatten

När den senaste inlandsisen smälte flyttade smältvattnet mängder av sten och grus, och skapade bland annat den särpräglade Issjödalen och de unika Pyramiderna. Isens rörelser och smältvattnets framfart har lämnat spår i hela området, till exempel i Lunndörrspasset och på Bunnerfjällens sluttningar.

Från stenålder till nybyggarkultur

Inom naturreservatet finns ett stort antal fornlämningar som visar att människor varit här ända sedan stenåldern. Det finns hällristningar, grav­högar, boplatser och mängder av fångstgropar.

Fångstgropar användes för att fånga älg och vildren, från stenåldern och ända fram till slutet av 1800-talet. Fäbodvallar, skogshuggarkojor, gruvhål och anordningar för timmerflottning är exempel på spår av senare tiders nybyggarkultur.


Zonering av friluftsliv

zonkarta vålådalen

Zoner inom Vålådalens naturreservat

För att underlätta för dig att hitta den upplevelse du önskar är området indelat i zoner med olika grad av tillrättaläggning. Varje zon har också regler om var, när och ibland hur du får utöva olika aktiviteter. Reglerna bygger både på hänsyn till renen och annat känsligt djurliv, och på andra förutsättningar i naturen under olika tider på året. I vissa områden finns vindskydd, dass och eldplatser på bekvämt avstånd från bilvägar och service, och det finns väl skyltade leder med spänger och broar. I andra områden – faktiskt den största delen av naturreservatet – har naturen företräde och där saknas sådana anordningar helt.

Utöver indelningen i zoner finns restriktionsområden där det är strängare bestämmelser. På två ställen i reservatet är det beträdnadsförbud, det vill säga det är inte tillåtet att vistas där alls, och på fyra ställen får du inte tälta, övernatta i vindskydd eller liknande.

Vägledning

Som hjälpmedel för att planera ditt besök finns en digital områdesberättelse med möjlighet att söka information utifrån vad du vill göra när du kommer hit. Vandra, cykla, rida, tälta, åka skidor eller något annat?

När du redan är på plats i området kan du lätt ta reda på vilka regler som gäller just där du befinner dig med hjälp av ett interaktivt kartverktyg. Med mobil, surfplatta eller dator kan du gå in och ”peka” på skärmen och snabbt få information. Observera att mobiltäckningen är dålig på vissa platser, så det är alltid bra att söka information i förväg.

Digital områdesberättelse

Utforska möjligheterna med hjälp av den digitala områdesberättelsen Länk till annan webbplats.

Interaktiv zonkarta

Få vägledning och information med det interaktiva kartverktyget Länk till annan webbplats.

Elcykling på renbetesfjäll är inte tillåtet

Allemansrätten är inte motoriserad, vilket innebär att det inte är tillåtet med elcykel i naturen utan markägarens tillåtelse. Detta gäller oavsett cykelns effekt i kW.

På statens mark inom renbetesfjäll (se kartor nedan) företräder Länsstyrelsen markägaren. För renbetesfjällen har Länsstyrelsen infört en policy som innebär att elcykling som huvudregel inte är tillåtet. Elcykling på statens mark inom renbetesfjällen kan dock i undantagsfall tillåtas efter särskild prövning av Länsstyrelsen. Policyn har införts för att värna det allemansrättsliga, icke motoriserade friluftslivet framför motoriserat friluftsliv.

Motortrafik i naturen

Policy om elcykling inom renbetesfjäll Pdf, 243.3 kB.

Karta över norra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över södra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • starta och landa motordriven luftfarkost, inklusive drönare
 • elda vid Nipans vindskydd eller inom restriktionsområde vid Östra Blanktjärn annat än på särskilt angivna eldplatser, och endast med medhavd eller tillhandahållen ved, alternativt på friluftskök eller motsvarande
 • övernatta i tält, vindskydd eller motsvarande i vissa områden vid Östra Blanktjärnarna, Grönvallen, sydöstligaste Issjödalen och Pyramiderna
 • beträda marken i två områden vid Pyramiderna
 • beträda marken utanför markerad led och utsiktsplats vid Östra Blanktjärnarna, med undantag för när marken är väl snötäckt
 • cykla, annat än på väg eller för cykling särskilt markerade leder och endast 19 juni - 30 september
 • cykla på ledsträckorna Grönvallen-Issjödalen-Pyramiderna-Grönvallen samt Tjallingen-Gåsåns vindskydd, annat än 15 juli-31 augusti
 • cykla utanför särskilt markerade leder, annat än på väl snötäckt mark 1 oktober-19 april
 • framföra motorbåt, samt på Rekån och i Östra Blanktjärnarna använda båt, kanot eller andra flythjälpmedel
 • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade

För organiserat friluftsliv och tävlingsverksamhet gäller särskilda regler i reservatet, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1988, utvidgat 2016 och reviderat 2023

Storlek: 1 211 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Naturum Vålådalen

I Vålådalen finns ett naturum med utställningar om naturen i området, olika aktiviteter och guidade turer.

På Naturums webbplats kan du se aktuella öppettider och program. Länk till annan webbplats.

Mer information

Vålådalens reservatsbeslut och skötselplan är överklagade.
Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss