Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nabben

Här kan du ströva kring i naturskogsartad tallskog. Skogen utmär­ker sig genom att den växer relativt snabbt. Det är inte ovanligt att hitta tallar som är 30 meter höga. De kan ha en diameter i brösthöjd på 50 centimeter. Dess­utom kan du se många spår efter bränder.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen här är säll­synt

Att en tallskog är gammal, präglad av brand och har höga naturvärden är ovanligt. Om den dessutom växer fort är den ännu ovanligare. Det gör den väldigt eftertraktad för produktion av trävaror. Därför är den här typen av skog säll­synt i dag.

Tallskogen är naturskogsartad. Med naturskog menar vi att skogen är nästan orörd av människan.

Marksvampar trivs väldigt bra i området. Man har hittat några sällsynta arter av taggsvamp. Man har också träffat på svamp­en goliatmusseron. Det är en av världens dyraste matsvampar.

Skogsbränder har rasat i området

Skogen i reservatet har brandhärjats relativt ofta. Den senaste stora branden var på 1930-talet. Det har gjort att tallskogen dominerar stort eftersom tallar klarar bränder bättre än andra trädarter. Tallskogen består av träd i olika åldrar.

Du kommer märka att det i dag även växer gran i tallskogen. Det beror på att skogen inte har brunnit på ett tag nu. Brandbekämpningen är mycket mer effektiv än förr. Skog med den här sällsynta naturtypen växer igen med gran, ifall den inte utsätts för skogshuggning.

Några mindre områden med granskog klarade sig i den senaste branden. Du kan se granar i svackor och i fuktiga sluttningar. De områdena har hunnit få naturskogskaraktär. Därför finns det gott om liggande och stående döda träd där. På dem kan du hitta vedsvampar. Några exempel är rynkskinn, lappticka och ullticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Nabben. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved, elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 29,8 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss