Nysätern

Välkommen till en gammal och vacker fäbod. Ska du ut på en tur för att vandra, uppleva vildmarken eller spana efter björn? Då är Nysätern en bra plats att starta på.

Bild på gammal död tall som brutits av

I den fjällnära skogen finns gott om gamla döda träd. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Sonfjället reser sig alldeles ensamt i det stora skogslandskapet. Nationalparken är ett väldigt speciellt och vackert fjäll. Det ligger mitt i Sveriges högst belägna landskap som är Härjedalen.

Som en kil rakt in i nationalparken Sonfjället, ligger naturreservatet Nysätern. Det är en gammal fäbodvall. Här finns numera bofasta människor som driver Nysäterns fjällgård.

Från parkeringen i närheten av Nysätern går skid- och vandringsleder in i Sonfjällets nationalpark. Nysätern är en bra utgångspunkt om man vill besöka nationalparkens enda raststuga. Det är sex kilometer att gå enkel väg till Sododalsstugan.

Aktiva under 1800-talet

Fäbodarna i trakterna av Sonfjället var som mest aktiva i slutet av 1800-talet.

Dalsvallen, Kusvallen, Nysätern och Gammelbodarna, var en gång aktiva fäbodbodar. Detsamma gäller fäbodarna Tevjevallen, Brottvallen, Tjärnvallen och Gammelvallen, som också var i bruk en gång i tiden. Under 1900-talet övergavs nästan allihop.

En fäbod som används

Vill du besöka en fäbod som fortfarande används, ska du åka till Nyvallens fäbod. Den är granne med nationalparken och den enda levande fäboden i området i dag. Även den är ett naturreservat.

Nyvallens fäbod har utan avbrott varit i drift ända sedan början av 1700-talet. Där hittar du en genuin fäbodkultur. Fjällkorna betar fritt i fjällbjörkskogen. På ängsmarker runt fäboden slår man med lie.

Här kan man gå på en guidad tur och få höra berättelser om livet på en fäbod på 2 000-talet. Det är också möjligt att hyra in sig som gäst en eller flera dagar och då får man delta i de dagliga bestyren på fäboden.

Observera att Nyvallens fäbod bara kan nås under barmarksperioden.

Föreskrifter

Välkommen till Nysätern. Kom ihåg att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • bortföra mineral eller annat geologiskt material
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Det är däremot tillåtet att ta lösa torra grenar och kvistar från marken för att elda.
 • plocka eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är dock tillåtet.
 • inplantera växt- eller djurart
 • samla in eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
 • jaga eller fiska. Man får dock fiska i Styggtjärn med gällande fiskekort och enligt de begränsningar som Hedvikens fiskevårdsområde bestämt.
 • använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • landa med luftfarkost
 • flyga närmare marken än 300 meter
 • rida
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp tavla, affisch eller dylikt
 • ordna orienteringskontroller eller markerade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1992

Storlek: 4 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat