Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Skylt som visar att det är ett naturreservat. Foto: Thomas Möller, Mostphotos.se

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du intressent information om hur naturreservat bildas.

Med appen Jämtlands naturkarta blir det enkelt att hitta ett utflyktsmål. Den kan användas som inspiration inför ett besök och som hjälp för att hitta på plats.