Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Falkberget

Om du kommer hit under sommarmånaderna kan du få se många växter som gillar kalk. Det finns även väldigt storvuxna granar och aspar att titta på.

Örtrik granskog

Granskogen i Falkbergets naturreservat hyser många fina växter som gillar kalk. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Falkberget är egentligen ett urberg av revsundsgranit, det vill säga en ganska svårvittrad bergart som inte ger ifrån sig särskilt mycket mineraler till växterna. Men som tur är har den stora inlandsisen transporterat hit moräner från Storsjöbygden som innehåller mycket kalk.

Du kan därför få se många olika växter och svampar som gillar kalk. Bland andra växter finns blåsippa, liljekonvalj, svart trolldruva, kransrams och vårärt här.

Det är granen som dominerar skogsskiktet, men det finns partier med mycket lövträd. Främst är det asp, men också sälg och björk som växer högt upp i den branta sluttningen.

Den bördiga jorden gör att träden växer sig stora snabbt. Du kan hitta granar och aspar med imponerande diametrar.

Kärret

Nedanför berget, ute i östra kanten av naturreservatet finns ett långsmalt kärr som är bevuxet med granar och björkar. Det som gör att du kan misstänka att även kärret är påverkat av kalk är förekomsten av den stora gula orkidén guckusko.

Gamla ängar

Delar av den bördiga sluttningen har förr använts i ängsbruket. Det framgår av kartor från Laga skifte 1870. Där, i kartan, finns namn som antyder att bönderna förbättrat ängarna genom svedjebruk, det vill säga de har bränt markvegetationen för att få bättre höproduktion. I nutid kan du inte se några spår efter ängarna. Där finns välvuxna granar nu.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Falkberget. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 24 ha

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss