Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kalkberget

Från Kalkbergets topp får du en vidunderlig utsikt över Flåsjön. Här kan du upptäcka speciella växter som gillar kalk i backen och skog som fått sköta sig själv under lång tid.

Utsikt från Kalkberget

Utsikt över Flåsjön

Om du tar av upp mot byn Kalkberget finns det en parkering. Därifrån går en cirka 800 meter lång stig till en utsiktspunkt på Kalkberget.

Näringsrik mark

Både jorden och berggrunden i Kalkbergets naturreservat innehåller en hög halt av kalk. Det gör att speciella växter som gynnas av kalk kan växa där. Bland annat har det hittats tibast, svart trolldruva och kransrams. Se skötselplan för fler arter som hittats i området.

Kalkberget är en känd lokal för blomintresserade botaniker.

Värdefull skog

I södra delarna av reservatet finns skog med mycket lövträd. Främst är det björk och asp men det finns också några sälgar. Det är ovanligt med lövträd som får växa upp och bli medelålders (50 år och uppåt). Här står lövträden i en sluttning. Trädstammarna får chansen att bli solbelysta vilket gynnar insektslivet.

Nedanför de stupande branterna växer en örtrik granskog som fått sköta sig själv under lång tid. Här hittar du olika träd av olika ålder, många döda träd. Både liggande och stående. De träd som dött och fallit till marken bryts sakta ner och blir till mull. Och det är svampar, insekter och fåglar som hjälper till med nedbrytningen.

Längst i norr finns en fuktig sluttning med porlande bäck i en örtrik granskog, bitvis är det så fuktigt att skogen klassas som sumpskog. Både kalkgranskog och sumpskog är sällsynta skogstyper i ett nationellt perspektiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Kalkberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 71 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss