Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Borggrensviken

Här kan du uppleva flera olika typer av natur. Du kan vandra i riktigt gammal skog med död ved och spår av bränder. Eller besöka våtmarker med speciell flora.

Bild på orkidén skogsfru

Skogsfrun blommar i juli och augusti. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammal skog

Här kan du vandra bland granar och tallar som är över 150 år gamla. De äldsta träden är tallar som överlevt en eller flera skogsbränder. Dessa överlevare är över 200 år gamla. Du kan få se gamla lövträd med grova stammar också. Det är främst asp och sälg som finns.

Tallar som klarar sig igenom en skogsbrand har ofta spår av branden i stammens bark. Långt ner på stammen, nära marken där branden far fram, blir det så varmt att barken brinner upp och faller av. Veden blottas och du kan se det som en glipa i barken. En sådan skada kallas brandljud.

När gamla träd dör står de ofta kvar en tid innan de faller till marken. De döda träden är bra livsmiljöer för vedsvampar, lavar och mossor. Men även insekter och fåglar letar sig till dem i hopp om att finna föda. Därför kan du få se olika arter av hackspett vid sådana ställen.

I en riktigt gammal skog hittar du träd av olika ålder. De föds, lever och dör. Det är viktigt för många sällsynta vedsvampar och lavar att det hela tiden finns död ved som de kan leva på.

Våtmarker med speciell flora

Två mindre våtmarker med mycket kalk i, kallas rikkärr, har inventerats och klassats i näst högsta naturvärdesklass. Ett kärr har, till skillnad från en mosse, kontakt med grundvattnet. Du kan hitta speciella arter som bara trivs där grundvattnet innehåller mycket kalk. Det kan vara mossor och växter med spännande namn som korvskorpionmossa, axag, blåtåtel och trådstarr.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Borggrensvikens naturreservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 127 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss