Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klyttkälberget

Vill du se Batmans lav? Eller vandra i både grov tallskog och frodig lövskog? Då ska du besöka Klyttkälbergets naturreservat.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Klyttkälbergets naturreservat ligger tre kilometer nordost om Gimåns utlopp i Tättesjön. Naturreservatet är lövskogsrikt och det har varit många skogsbränder här.

Kalk i berget

Här finns en speciells sorts berg. Det är en bergart som heter diabas. Där trivs växter som behöver kalk. Man hittar därför vispstarr, blåsippa, nattviol och kranshakmossa här.

På Klyttkälberget finns lavar med intressanta namn som skugg­blåslav och spatelbrosk­lav.

Ovanliga och skyddsvärda

Totalt har man hittat 21 hotade och sällsynta, rödlistade, sorters växter. Exempel är vedsvamparna blackticka, rynkskinn och doftskinn.

Batmans lav

Och vem vill inte se Batmans egen läderlappslav. Den heter faktiskt så och växer på flera aspar i reservatet.

Grova och höga stubbar av tall säger oss att det tidigare funnits mycket grövre skog än vad det gör i dag.

Flest granar

Skogen består mest av gran men tallar finns spridda i nästan hela området. Det finns riktigt grova tallar. En del är 200 år gamla och har en dia­meter upp till 60 centimeter.

Det största naturvärdet finns hos de många lövträd som fått goda möjligheter att växa sig stora och höga efter skogs­bränder. Det kallas lövbrännor.

Spår efter bränder

Det finns äldre och grövre lövträd av asp, björk och sälg. Det finns även gott om andra spår efter skogsbränder, till exempel förkolnade stubbar och brand­skadade tall­stammar, som kallas brandljud.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Klyttkälberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 19 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss