Fillstabäcken

Under flera tusen år har kalken i Fillsta­bäckens vatten byggt upp en lång och bred höjning i marken. Den består av en genom­släpplig, porös mineral som kallas kalktuff. Storleken på kalk­tuffen saknar mot­svarig­het i Sverige.

Bild på rinnande kalkvatten från källan som rinner över en kupol av kalktuff

Kalktuffen bildar en kupol där vattenkällan kommer i dagen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Grundvattnet innehåller en hög halt av kalk. För ungefär 5 000 år sen började vatten från källan rinna ut över marken. Kalk från vattnet blev kvar på marken och med tiden bildades en hård förhöjning på backen som kallas kalktuff.

Kalktuffen har formen av en kupol och är ungefär 30 meter lång och 25 meter bred.

Kalk är förklaringen

Du kan också se att bäckens vatten innehåller kalk. Den ljusa bottnen består av kalkbleke, det vill säga kalkpartiklar som fällt ut från det kalkhaltiga vattnet blandat med jord. Marken närmast bäcken är gråvit. Också det är bevis på att vattnet och marken innehåller kalk. Lager av kalk har byggts på bäckens sluttningar under årens lopp.

Doft av ovanlig svamp

Längs med den ovanliga Fillstabäcken finns sluttningar som ibland är översvämmade. I dessa kärrmarker trivs vackra och ovanliga blommor. Du kan njuta av till exempel majviva, björnbrodd, brudsporre. Här finns också flugblomster, kung Karls spira, jämtstarr och knagglestarr.

Ovanliga svampar växer också här, till exempel en riktigt sällsynt svamp som bara finns på ett annat ställe i Sverige, i Västergötland på Kinnekulle. Den heter balsamtråding och är en svamp som hör till trådskivlingarna. Har du tur kan du känna att den doftar riktigt gott.

Var rädd om området

Var rädd om den speciella kalktuffen. Kalktuffen kan trampas sönder. Använd markerade stigar och spänger så hjälps vi åt att ta hand om området för framtiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Fillstabäcken. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • tälta
  • hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annan sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 15 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss