Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Frägnhällorna

I det här bitvis branta reservatet kan du uppleva 200-åriga tallar och en frodig granskog med förhållandevis mycket asp. Ett reservat för den lite mer äventyrliga besökaren.

Miljöbild från Frägnhällorna.

Berg i dagen på Frägnhällorna. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Äventyret består i att ta sig fram i ett väldigt brant och kuperat område. På sina ställen ligger många träd som fallit till marken, som ett naturens "plockepinn". Har du väl överseende med dessa strapatser så hittar du fina marker.

Skogens skyddade läge

Generellt växer det tallskog på de karga höjderna och granskog uppblandat med lövträd i sluttningar och svackor.

Det finns många gamla träd. Du kan hitta tallar som är 200 år gamla, granskog som är uppemot 150 år och många aspar har fått växa sig gamla och fått grov bark.

Många sällsynta vedsvampar trivs bland gamla döda och fallna träd. Vedsvampar med glimrande namn som rosenticka, ullticka och doftticka finns i området.

Norrlands "ekar"

Aspen är något av norrlands motsvarighet till sydligare delars ekar. Barken blir med tiden väldigt grov och skrovlig. Där trivs många arter. Bland annat vedsvampar, lavar, mossor och insekter. Många av de äldre asparna växer det lunglav på, en grön "storbladig" lav.

Aspar finns i olika åldrar och i olika stadier av utveckling. Vissa står ljust och öppet medan andra växer inklämda bland andra träd. Hackspettar gillar att hacka bohål i aspar.

Fäbodliv

Strax utanför reservatets gräns har det funnits en fäbod. Det är troligt att fritt betande djur gått omkring i de frodigare svackorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Frägnhällorna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • röja och underhålla stigar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 76 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss