Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dunnerklumpen

Till Dunnerklumpens naturreservat ska du åka om du är intress­erad av att se hur en granskog kan ha sett ut förr i världen. Här har skogen fått växa i fred och de träd som dött ligger kvar. Där stortr­ivs insekter, fåglar och svampar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet ligger i en nordslutt­ning. Här är det fuktigt och den goda tillgången på näring gör att granskogen växer riktigt bra. Flera av granarna är riktigt höga, upp till 30 meter. De största är också riktigt grova, de kan ha en diameter på hela 60 centimeter i din brösthöjd.

Vackra vilda växter

I det här skogsreservatet trivs blommor och växter som krä­ver mycket näring för att över­leva. De kallas högörter. Du kan hitta riktigt storvuxna orm­bunkar och de lilatonade blo­mmorna tolta och nordisk stormhatt.

Spår av människan

Även om skogen i Dunner­klumpens naturreservat i stort sett är orörd kan vi se att männ­iskan har huggit skog här tidigare. Det har inte varit nå­gon modern storskalig avverk­n­ing utan man har valt ut någ­ra få träd och låtit resten stå.

Det gör att det finns många gamla döda träd här. Flera ligger kvar på marken men det finns en hel del döda träd som står också.

På de döda trädens stammar trivs svampar. Just de kallas vedsvampar. Här finns till ex­empel vedsvamparna med de fantasieggande namnen doft­skinn och gränsticka.

Renar om vintern

Är du här på vintern kan du se att renar betar här. Det är två samebyar som använder Dunnerklumpens naturreserv­at som vinterbetesland för sina renar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Dunnerklumpen. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter, samt
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 1,64 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss