Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Röjan

Du känner väl till att den lilla orkidén brunkulla är Jämtlands landskaps­blomma? Har du inte sett den så rekommenderar vi dig att besöka Röjan.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Reservatet består av en äng med omgivande åker och skog. Den skyddas för att det växer många exemplar av orkidén brunkulla, Jämtlands landskaps­blomma.

Brunkullan har varit känd i Jämtland sedan 1700-talet och valdes till landskapsblomma i början på 1900-talet. Vid den tiden var brunkullan ganska vanlig på Storsjöbygdens slåtterängar.

Brunkullan är en lite ömtålig blomma som är helt beroende av att markerna fortsätter vara äng. Marken måste alltså hållas öppen utan träd och sly samt aldrig gödslas.

Bete eller slåtter

Det är därför helt nödvändigt att djur får beta eller att man regelbundet klipper ner växterna på ängen. Det kallas för slåtter.

I Röjans naturreservat genomförs slåtter på ängen en gång varje år. På ängen finns också spår från förr. De består av lador.

Fridlyst skönhet

Brunkullan är 10 centimeter hög, en decimeter. Det är en orkidé med väldigt speciell färg och doft. Det är en tät och kompakt växt med mörkt rödbruna blommor.

Om solen skiner väldigt starkt ändras färgen och blomman kan se ut att vara lila.

Vanilj och choklad

Blomman avger en doft som påminner om en blandning mellan vanilj och choklad.

Kom ihåg att alla orkidéer är fridlysta. Det betyder att du inte får flytta, plocka eller förstöra dem. Följ befintliga stigar och trampa inte på Jämtlands landskapsblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Röjan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
  • tälta
  • göra upp eld
  • rida

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 6 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss