Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snedmyran

I naturreservatet Snedmyran kan du hitta riktigt ovanliga blommor och svampar. Här kan du njuta av lugnet i skogen bland barrträd och lövträd. Men tänk på att det bitvis är myrmark och fuktigt i Snedmyran. Ta på dig lämpliga skor.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Doften av svamp

Skogen i Snedmyrans natur­reservat är en salig blandning av gran, tall och lövträd av olika slag. Granarna dominerar och de flesta är runt 120 år gamla. Du kommer att se träd som är ännu äldre lite här och var, och många döda träd. Här får säll­synta vedsvampar leva i fred på döda trädstammar som ligger på marken. Två exempel är harticka och rosenticka.

Gamla lövträd som sälg, asp och björk finns det särskilt gott om i de centrala och östra delarna av reservatet. Här trivs fåglarna särskilt bra. Kanske kommer du att känna en stark doft av anis – då finns det doft­ticka i närheten. Dofttickan är en svamp som helst växer på sälg. Om du har bra luktsinne kan du känna doften på upp till tio meters håll.

Blommande myr som lutar

Det finns mycket fuktig mark i Snedmyran. Myrarna lutar mot sydväst och vi tror att det är därför stället heter just Sned­myran. Här och där finns det källor. Där har du stor chans att se gul myrbräcka i blom på sommaren. Blomman nord­lundarv trivs också när det är fuktigt. Du känner igen den på de skira, vita stjärnblommorna. På vissa ställen täcker de mark­en helt.

Blommor på kalk­rik mark

I nästan hela området är marken rik på kalk, både där det är vått och där det är torrt. Det kan man också ana, med tanke på alla olika örter som blommar på Snedmyran. På våren kan du se mängder av blåsippor, speciellt i de södra och västra delarna. På fuktiga områden kan du hitta de säll­synta orkidéerna guckusko och norna.

Den storväxta guckuskon vill ha kalk, näring och rörligt mark­vatten kring rötterna. Du känner igen den på den gula, toffelformade läppen och de rödbruna kalkbladen. Nornan känner du igen på doften. Den doftar nämligen svagt av vanilj. Den är också elegant med rosa kalkblad och vit läpp. Nornan kräver liknande förhållanden som guckuskon.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sned­myran. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 3 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss