Bräntberget

Här finns massor av aspar och dessutom är de jättestora. Här behövs två vuxna personer för att kunna omfamna de största bjässarna. De största träden har faktiskt en omkrets på hela tre meter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

De äldsta och grövsta träden har ett mått på tre meter om man tar ett måttband och mäter runt trädet. Och att ha en omkrets på tre meter – om man är en asp – är imponerande.

Speciellt område

Området anses av många vara mycket ovanligt, unikt. Det är lätt att förstår varför när det finns 26 skyddsvärda arter här.

Förr fanns det många fler gamla och grova lövträd i våra skogar. I dag är de flesta borta. Det beror på människans påverkan.

Många skogsbränder

Området är utsatt för många skogsbränder. Det är en förklaring till att det växer så många lövträd här. På vissa ställen är hälften av alla träd aspar.

Många är de bohål som hackspettarna har mejslat ut i de grova stammarna. I de begagnade bohålen är det fritt fram för andra fågelarter, att flytta in.

Stora höjdskillnader

Området sluttar brant. Höjdskillnaden är faktiskt 120 meter mellan högsta och lägsta punkt. Lägre ner på de branta sluttningarna växer både granar och lövträd. Lite högre upp finns det oftast gott om tall.

Brandbekämpning

I dag kan vi släcka skogs­bränder snabbare och effektivare än förr. Detta har medfört att fler granar överlevt och konkurrerar med lövträden om plats och solljus.

Om det finns alldeles för många hungriga älgar, är det också dåligt. Skälet är att de äter på lövträden. Och då skadas träden.

Stängsel runt vissa träd

I Bräntbergets naturreservat skyddar vi de yngsta lövträden genom att stängsla ute älg och annat vilt. Vi har också huggit ner en del gran för att solljus ska nå de små träden. Dom behöver det för att växa sig stora och starka.

Vi arbetar för att rädda andra arter som behöver lövträd för att själva må bra. Länsstyrelsen försöker därför återställa, bevara och utveckla lövträds­rika områden i vissa reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Bräntberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss