Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lomtjärnen

Här kan du besöka tio olika tjärnar av varierande storlek. Några är vackert inbäddade i en omgivning av äldre tall. Tallarna står tryggt i mattor av lavar och ris.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På de högre höjderna är det kargt och stenigt, med berg i dagen. Här är skogen betydligt glesare och istället för frodigt blåbärsris domineras marken av lavar och kråkbär.

Några av de äldre tallarna, som fallit till marken, är hem för flera sällsynta vedsvampar. De levande tallarna, flera runt 300 år gamla, är också populära tillhåll för både svampar, lavar, insekter och fåglar.

Många av de äldre träden har spår i barken efter någon eller några av de skogsbränder som härjat i området.

En del levande äldre tallar har kvar synliga skador i barken i brösthöjd. Det är så kallade stämplingsbläckor från tiden då man bara avverkade stora fullvuxna träd. Skogvaktaren märkte ut de träd som skulle avverkas genom att hugga ett märke i barken, en bläcka.

Av praktiska eller andra skäl fullföljdes inte den planerade avverkningen. Dessa träd är idag områdets äldsta trädindivider.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lomtjärnen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoter­leder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 2,49 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss