Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandtjärndalen

I Sandtjärndalen kan du njuta av den fantastiska utsikten och de glittrande små sjöarna. I bäcken finns det öring. Bland de knotiga gamla träden trivs skogsfåglar som orre, tjäder och järpe. Missa inte heller att ta en närmare titt på de fina blommorna.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det är både dalar och branta backar här. Det kan vara lite svårt att ta sig fram just där men annars har du kommit rätt om du vill vandra eller åka skidor.

Det finns många olika slags arter som trivs extra bra här. Det beror bland annat på de fuktiga kärren och gamla träden. På en del av dom växer det mossa.

Lyssna noga så kan du höra hackspettarna som underhåller med trumkonsert.

Gardiner av hänglav

Träden är gamla, de flesta över 150 år. En del tallar har faktiskt levt i över 300 år. På dom växer lav, det ser nästan ut som gardiner som hänger ned.

Det är mest barrskog här men det finns en del lövträd också. Du kan hitta björk och rönn lite här och var.

Europeisk ovanlighet

En del av skogen i natur­reservatet utgörs av kalkbarr­skog. Det är en av de mest hotade skogstyperna i hela Europa. Den växer där berg­grunden innehåller mycket kalk.

Blommorna stortrivs

Det växer många olika slags blommor här. De får extra stor yta att trivas på tack vare att det finns ett annat natur­reservat invid Sandtjärndalen.

Det är inte bara blommor som trivs. Också ormbunken finbräken och en lav som heter garnlav finns det ovanligt mycket av här i Sandtjärndalen.

Vi på Länsstyrelsen hittat 17 rödlistade arter i reservatet. Du kan hitta arter med vackra namn som rosenticka, doftticka, gräddporing och rödbrun blekspik. I de fuktiga kärren växer orkidéer.

Bondeliv och fäbodvall

För inte så länge sen bodde det människor här. Tänk dig att bo vid den porlande Sandtjärns­bäcken. Du ser säkert resterna av en husgrund. Man levde av jordbruk och du kan än idag se ett område som det odlats på.

Strax utanför reservatsgränsen i öster finns rester av en fäbodvall. Där tog man hand om gräset och skördade det som foder för boskapen under den långa vintern.

Fäboden var en plats där man på var på sommaren med sina djur. Man använde betes­marken på längre avstånd från bondgården. Husen var små och timrade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sandtjärndalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved, till exempel genom att orsaka körskador, klättra i berg samt ta levande och döda grenar på träd
  • plocka och samla in naturprodukter från växt-, svamp- och djurriket med undantag för bär och matsvamp
  • framföra motor­drivet fordon i terräng
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra under­sökningar
  • anlägga skoterled.

Föreskrifterna utgör inget hinder för jakt och fiske.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 4 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss