Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tysjöarna

Här finns många fåglar att titta på och det är lätt att åka dit. Och dessutom ligger det i utkanten av Östersund. Tysjöarna består av ett av världens största förekomster av kalkbleke.

Flygbild över en del av Tysjöarna

Blekefälten är bland de till ytan största i världen. På sina ställen når de en tjocklek av tjugofem meter.

Om du vill besöka ett av länets bästa områden för att se fåglar, är Tysjöarna rätt plats. Hela reservatet är ett utmärkt ställe att göra en trevlig utflykt till.

Här finns rejäla vindskydd där du sitter skyddad från regn och snö. Det är tillåtet att elda på de eldplatser som finns.

Du tar dig runt i området på stigar. På blöta och steniga ställen finns det spång, det vill säga ihopspikade plankor, som underlättar din färd. Här finns också en kilometerlång träramp. Den ser ut som en väldigt lång brygga som är bred nog för att en rullstol, barnvagn eller rullator ska kunna ta sig fram.

Åk hit i maj

I april tinar isarna bort och en särskilt spännande tid börjar vid Tysjöarna. En rad fågel­arter besöker området för att rasta eller för att bygga bo och häcka. Bland många olika arter brukar det finnas trana, sångsvan, stora flockar and­fåglar som vigg och knipa samt måsfåglar och vadare.

Bra utkiksplatser

Den breda trärampen leder från parkeringen i norr till ett fågeltorn på västra sidan av den norra sjön.

Fågeltornet på östra sidan av den norra sjön når man om man viker av från trärampen och följer en stig genom skogen. Den stigen är en kilometer.

Även vid södra sjön finns ett fågeltorn. Dit kan du vandra utefter Semsån från Tysjö­vägen i Lugnvik. Du kan också komma dit om du startar från parkeringen bredvid E14.

Leta fågel så in i vassen

Från fågeltornen har man bättre koll på fågellivet, speciellt om fåglarna är lite längre söderut. Eller om de gömmer sig i de täta bestånden av hög vass.

Världens största

Alla bäckar som rinner ut i Tysjöarna för med sig kalk i vattnet från markerna runt omkring. När det kommer ut i den betydligt lugnare sjön så lägger sig kalkpartiklarna på botten. Om halten kalk är väldigt stor kallar man lagren med kalk för kalkbleke efter den ljusa färgen.

Under åren som gått har lagren av kalkbleke i Tysjöarna blivit tjockare och de har även spridit sig på en stor yta. Kalkblekefält är en sällsynt naturtyp. Fälten vid Tysjöarna är med sina nästan 90 hektar några av världens största. Det har dessutom mätts upp en största tjocklek på kalkbleken och den var upp till 25 meter tjock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tysjöarnas naturreservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • färdas eller uppehålla sig inom område för beträdnadsförbud under perioden 15 april till 31 juli varje år
 • medföra okopplad hund under perioden 15 april till 31 juli varje år
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • elda, annat än på särskilt angivna platser eller med medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon i terräng.


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 4,5 km²

Kommun: Krokom, Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Tillgänglighet

I Tysjöarnas naturreservat finns anordningar för att underlätta besöket. Det finns en lång träramp som passar för rullstol, barnvagn eller rullator. Vidare finns det rastplatser och utedass där rullstol och rullator får plats. För att underlätta färden i området finns det bitvis spångar av spikade brädor att gå på.

Här följer en översiktlig beskrivning av de anordningar som finns.

 

Beskrivning av de anpassningar som gjorts för att tillgänglighetsgöra området.

Parkering. Från Tysjöarnas norra entré går en lång träramp in i reservatet. Parkeringen når man via en liten grusväg som går parallellt med järnvägen, bara 50 meter från järnvägsövergången i Kännåsen. Parkeringsytan är hårdgrusad och trärampen börjar precis vid parkeringen.

Beskrivning av en bred träramp som är anpassad för rullstol, barnvagn och rullator

Träramp och utsiktstorn. Från parkeringen sträcker sig en nästan 1 300 meter lång träramp ut till Tysjöarna. Rampen är 130 centimeter bred, har avåkningsskydd på båda sidorna och mötesplatser med sittbänkar med jämna mellanrum. Där rampen passerar över bäckar finns räcken på båda sidor. Rampen är i stort sett plan hela vägen, förutom en liten stigning (cirka 4 procent) de sista 170 metrarna upp till utsiktstornet där rampen slutar.

Beskrivning av en rastplats

Rastplats. Strax före utsiktstornet finns en rastplats med en eldstad och ett bänkbord med förlängda bords- och bänkskivor. Det finns även ett vindskydd, det ligger i markplan och har ingen tröskel. Bord och bänk finns även på parkeringen i Kännåsen.

Beskrivning av ett utedass

Torrdass. Vid rastplatsen finns ett torrdass som är någorlunda rymligt.En ramp leder till dasset, som har handtag på insidan av dörren och uppfällbara armstöd.

Övrigt

Det finns en folder om Tysjöarnas naturreservat. Du kan ladda ner den på svenska eller engelska här;

Tysjöarna, svenska Länk till annan webbplats.

Tysjöarna, engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss