Andersön

Här kan du gå på långa stränder och fina skogsstigar. Det finns också fina grillplatser i naturreservatet. Du når det enkelt och snabbt från Östersund. Andersön är ett populärt utflyktsmål.

Flygbild över Andersön

Andersön är en långsträckt ö i Storsjön med vacker utsikt mot Oviksfjällen

Under varma somrar är Andersöns stränder riktigt fina badstränder. Under soliga vårvinterdagar kan du åka skidor på isen nära stranden.

Utsikten mot fjällen är vacker. Åreskutan syns tydligt mot den blå himlen. Ibland ligger det kritvit snö och blänker på toppen av fjället.

Lätt att åka dit

En grusväg på Andersön gör området enkelt att besöka även för den som inte har så lätt att ta sig fram i terrängen. Om du går med rullator, kör barnvagn eller är rullstolsburen, är Andersön ett lämpligt reservat att besöka.

En större parkeringsplats finns på östra sidan av Andersön, vid Trefotsudden.

Vill du bada?

Bada kan man göra nästan överallt. Oxmelsviken är populärast.

Naturreservatet består av Andersön, Isön och några riktigt små öar. Även vattnet runt öarna är en del av naturreservatet.

Ett tips är att du vandrar på öarnas stränder. Där finns stenhällar med spännande fossiler, ett slags avtryck av djur eller växter i själva berget. Tycker du om träd? På Andersön finns grova och krokiga tallar som överlevt väder och vind i över 300 år. De är väldigt vackra.

Reservatet har en särskilt värdefull natur. Mycket av det mest värdefulla finns på och runt stränderna. Där finns bland annat många rödlistade svampar vilket betyder att svampen är ovanlig. Ett exempel är den svamp som heter lilaköttig taggsvamp.

Spår från förr

På Andersön bodde människor redan för flera tusen år sedan. Det finns boplatser från stenåldern och gravar från järnåldern.

Rester och lämningar visar att marken har odlats flera tusen år. I naturreservatet finns spår av människor som tillverkat järn. Det finns också rester av en varggrop vilket är ett sätt att fånga vargar.

Väderkvarn på Andersön?

Visste du att det funnits en väderkvarn på Andersön? Spåren hittar du på Kvarnbacken som ligger på norra delen av ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.

Inom Andersön naturreservat är det förbjudet att:

 • elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd eller av förvaltaren utkörd ved
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet. (Gäller även döda grenar på levande träd.)
 • plocka och samla in naturprodukter som vedsvampar, lavar och mossor med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar, snäckor och andra landmollusker
 • framföra motordrivet fordon annat än längs vägen
 • anlägga skoterled
 • bedriva kommersiell eller icke kommersiell organiserad verksamhet som idrottsarrangemang, turistverksamhet eller jaktprov utan Länsstyrelsens tillstånd. (Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 35 deltagare som endast ägnar sig åt traditionell vandring, turåkning eller liknade vid enstaka tillfälle).


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968

Storlek: 10 km² varav 3,5 km² land

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och delvis Natura 2000-område

Hitta hit

Tillgänglighet

Här finns torrdass, rastplatser och vindskydd som underlättar ett aktivt friluftsliv i området.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss