Oldflån - Ansätten

Här finns mer än 200 olika sorters blommor, buskar och träd. Men det är inte det mest unika. Det fantastiska är att det dessutom finns så mycket av varje art. Välkommen till det blommande fjället.

Vy över fjället Ansätten

Ansätten kallas blomsterfjället då det finns många olika sorters växter som trivs där. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fjällets bergarter skapar näringsrika jordar och en mycket rik växtlighet. Därför kallas Ansätten för Blomsterfjället.

214 växtarter

År 2016 noterades 214 olika arter av blommor, buskar och träd. Blomstervandringar anordnas varje år.

Det som är kännetecknande är den stora mängden som finns av varje art. Det betyder att du hittar många exemplar av varje sorts växt. Ovanför slalombacken finns stora fält – som jättelika mattor – med fjällsippor.

Den ovanliga gullspiran

Du hittar bland annat olika orkidéer samt den gula gullspiran. Gullspiran är väldigt sällsynt och förekommer bara i två landskap i Sverige. Och det är i Härjedalen och Jämtland. Den växer på sluttande och kalkrika myrar i fjällen.

Gillar du fåglar?

En stor del av naturreservatet utgörs av våtmarksområdena Flån och Oldflån. Det är två väldigt stora myrområden. Här kan du titta på fåglar när du plockar hjortron.

De två myrarna är faktiskt ett varierande landskap. Här finns kärr med få växter, stora områden med mossa och en blandning av olika typer av myr.

På myrarna finns det som ”öar” – kallas holmar – av fast mark mitt i det blöta landskapet. På dem växer det ofta vackra, gamla träd. Där passar det bra att äta lunch eller fika.

Extra skyddade delar

Delar av området har ett ännu högre skydd än naturreservat. Oldflån-Flån är ett Natura 2000-område. Det betyder att det ingår i ett EU-nätverk av skyddade områden som har höga naturvärden.

Reservatet ingår också i något som kallas Ramsarkonventionen. Det är en internationell överenskommelse mellan många av världens länder. Den handlar om att skydda och bevara våtmarker, sjöar och andra vattenmiljöer.

Stör aldrig renskötseln

Hela reservatet är åretruntmarker för renbete. Det är alltså ett område där renskötsel får bedrivas året runt och samebymedlemmarna har rätt till jakt och fiske.

Här finns renar och människor från Jovnevaerie sameby. Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats och håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

Välkommen till Oldflån - Ansätten. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för vissa leder.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 260 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss