Sveduberget

Välkommen till Sveduberget. Här får du som uppskattar riktigt fin gammal tallskog vad du längtat efter. Är du uppmärksam kan se att det brunnit flera gånger i tallskogen. Men det är inte bara barrskog här. Du kan också se hur aspens tunna löv darrar till om det kommer en vindpust. Terrängen är spännande, formad av istiden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På Dalsvallen i norra delen av Sveduberget är det inte långt till Sonfjällets nationalpark. Länk till annan webbplats. Det är ett bra ställe att starta en tur på skidor eller vandring mot nationalparken.

På sluttningarna söder om nationalparksgränsen är det bra jaktmarker. Under vinterhalvåret är det renbetesland här. Håll dig på avstånd och stör inte renarna.

Varför är skogsbränder bra?

Nu när du är här i Sveduberget ska du inte missa möjligheten att lära dig hur du kan veta att det brunnit i skogen.

I den gamla tallskogen kan du se märken på en del tallar. Skadan på stammen beror på värme från en skogsbrand. Barken faller av och veden kommer fram. Det kallas för brandljud.

Om trädet överlever skogs­branden börjar såret på trädet att växa igen. På några av tallstammarna kan du se tre skador. Det betyder att det brunnit tre gånger.

Orörd skog

Du vet att skogen är orörd när du ser många gamla torra träd som står kvar på sin rot. De kallas torrakor. Ser du torra träd som fallit omkull? De kallas faktiskt lågor.

I skog som fått vara i fred från människan kan vi idag hitta ovanliga och intressanta arter. Vad sägs om en typ av hattsvamp med taggar på hattens undersida – en taggsvamp.

Nedhuggna träd

Här i naturreservatet kan du uppleva både orörd skog men också skog med spår av att människan använt den.

De gamla trädtopparna och stubbarna är bevis på det. Det är resterna av det sättet att hugga ner träd som kallas dimensions­avverkning. Man valde ut enbart de största och bästa träden och avverkade dem.

Bra bostad för insekter

Aspar växer längs myrarna här. De kan ta rätt lång tid på sig att bli höga. Det växer också aspar i tallskogen. Den är inte så tät och solen når därför alla träd. När asparna blivit gamla är barken tjock och skrovlig.

Tack vare solljuset blir tall­stammarna varma. Det är perfekta förutsättningar för insekter att trivas. Så passa på att titta lite närmare på tallarna.

Terrasser på fjället

Här i trakten består berggrunden av vemdalskvartsit. Den inne­håller inte mycket näring.

När inlandsisen smälte fördes en hel del av berggrunden med. När vattnet strömmade utför iskanten skapades det avlagringar du faktiskt kan se än idag. Några skvalrännor ligger högt upp, andra längre ner på fjället. De ser ut som höjder eller svackor som kom till på området mellan iskanten och fjällsidan.

Granar med fuktiga strumpor

I svackorna som skapades av inlandsisens smältvatten försvinner inte regnvatten eller smältande snö så snabbt. Det är fuktigt och mer näringsrikt. Därför trivs granen bra där.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sveduberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 90 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss