Kontakta oss

Ingång till Länsstyrelsen Jämtlands län.

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss i Östersund.

Ring växeln

010–225 30 00

Växeln har öppet vardagar mellan 8.00–16.30

Skicka e-post

jamtland@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn (@) lansstyrelsen.se

Öppettider

Du hittar våra öppettider här.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till våra djurskyddshandläggare på telefon 010-225 30 30. Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Telefonen är öppen vardagar 9-12.

Under övrig tid kan du kontakta Polisen på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.
  • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

Du kan ringa 010-225 30 40 vid akuta rovdjursärenden. Telefonen är bemannad mellan klockan 8.00 och 21.00.

Under tid för licensjakt efter rovdjur sker anmälan av fällt eller påskjutet djur samt kontroll av kvarvarande tilldelning, via detta telefonnummer. Du får då olika menyval beroende på vad du vill göra.

§28 i jaktförordningen

Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ avliva ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur, regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Om du avlivat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen via Rovdjurstelefonen. En besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, kommer snarast möjligt till platsen.

Om en avlivning med stöd av §28 inträffar mellan klockan 21.00 och 8. 00 ska du anmäla händelsen så snart telefonen är bemannad igen. Du ska också lämna djuret på platsen, men gärna täcka över det med exempelvis en presenning. Trampa inte runt på platsen mer än nödvändigt.

Anmälningar om nödvärn

Observera! Anmälningar om nödvärn - det vill säga när en person skjutit mot ett rovdjur för att skydda sig själv - ska alltid hanteras av Polisen.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Besök oss

Du hittar oss snett nedanför Stortorget i Östersund, mot Frösöbron.

Besöksadress:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 86 ÖSTERSUND

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning och enhetschefer.

Marita Ljung, landshövding

Mejl till Marita Ljung
Telefon: 010-225 34 00
Mobil: 073-046 20 71

Susanna Löfgren, länsråd

Mejl till Susanna Löfgren
Telefon: 010-225 33 00
Mobil: 070-377 07 05

Sekreterare

Anneli Zetterström, landshövdingens sekreterare
Mejl till Anneli Zetterström
Telefon: 010-225 34 01

Linda Wikström, länsrådets sekreterare
Mejl till Linda Wikström

Telefon: 010-225 34 42

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Kristina Albertsson
E-post till Kristina Albertsson
Telefon 010-225 34 73

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén-Mattsson
E-post till Marina Wallén-Mattsson
Telefon 010-225 32 88

Eldrimner

Bodil Cornell
E-post till Bodil Cornell
Telefon 010-225 32 72        

Landsbygdsenheten

Peter Andrén
E-post till Peter Andrén
Telefon 010-225 32 04

Naturvårdsenheten

Bitti Jonasson
E-post till Bitti Jonasson
Telefon 010-225 36 08

Samhällsenheten

Magnus Lindow
E-post till Magnus Lindow
Telefon 010-225 32 25

Vattenenheten

Jens Fuchs
E-post till Jens Fuchs
Telefon 010-225 32 38

Kontakt