Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ändsjön

Här kan du spana efter fåglar eller ta en lugn promenad i svalkande skog. Det är lätt att ta sig till Ändsjön, det går att åka buss hit.

Kor på strandbete, Ändsjön

Kornas strandbete gynnar fågellivet vid Ändsjön. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Oas för fåglar och närboende

Frösöns enda sjö ligger i svackan nedanför Östberget. Skogsmarken runt sjön är ett område med många lättvandrade stigar. Det är cirka 2,7 kilometer om du går längs stigen runt sjön.

En kvällspromenad runt sjön är rogivande. Vintertid finns elljusspår om man vill köra några varv på skidor.

Ändsjön är mycket grund och ett perfekt tillhåll för många änder och vadare. Från stränderna eller något av de två fågeltornen kan man spana efter svarthakedopping, bläsand och sothöna. Skrattmåsarnas skrän missar man inte.

Över sjön cirklar ibland fiskgjuse och brun kärrhök på jakt. På hösten samlas både vitkindad gås, sädgås och bläsgås i sjön för att vila upp sig ett par dagar under flytten söderut.

Rikt växt- och djurliv

I reservatet finns också både skog och gammal jordbruksmark. I den västra delen av reservatet betar kor ända ner till vattnet. Fåglarna är tacksamma för de betade strandängarna där de kan söka mat. Älg, rådjur och räv rör sig i reservatet, men den som lämnar tydligast spår efter sig är bävern, som fäller träd över stigarna.

Marken i området är rik på kalk vilket bidrar till en mångfald av blommor, bland annat orkidéer. Bland de mest färggranna blommorna kan majviva, ängsnycklar, blodnycklar och jämtlandsmaskros nämnas. Kalken fälls ut och visar sig i ljusa områden i sjön, så kallade blekeområden, som till 98 procent består av kalk.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 Välkommen till Ändsjön. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera, klättra i boträd eller bortföra eller skada ägg eller bo
 • gräva upp buskar, örter, gräs, mossor eller lavar
 • färdas på sjön under den tid den är isfri
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • i övrigt vidta åtgärder som strider mot syftet med reservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1975

Storlek: 1 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Mer information

Karta med alla anordningar som finns i området runt Ändsjön.

Karta, friluftslivsanordningar Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss