Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bragéebacken

Här kan du vandra i tallskog som brunnit och få se vackra växter i de stråk av granskog som går igenom området.

Bild på gles tallskog

Gammal tallskog i Bragéebackens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Brunnen tallskog

I Bragéebacken hittar du en skog med mest tallar i. Tallarna som växer här är 100-180 år gamla. De äldsta har överlevt en skogsbrand. Det kan du se på de skador som tallarna har långt ner på stammens bark.

Vid branden blev det så hett att barken skadades så mycket att den ramlade bort och blottade en glipa av trädets ved. En sådan skada kallas för brandljud. Under åren efter branden har barken börjat växa till och försökt växa över det skadade området.

Du kan även se gamla svarta stubbar som varit med om tidigare bränder. Vissa stubbar har tydliga brandljud från flera bränder.

Kalkbarrskog

I östra delen av reservatet kan du uppleva en rad olika växter som trivs i mark som innehåller mycket kalk. Det är några områden med gammal granskog där grundvattnet för med sig mycket kalk.

Bland annat kan du få se den stora klargula orkidén guckusko, de tidigt blommande tibast och blåsippa samt den yviga trolldruvan. Granskog som växer på mark med mycket kalk är en sällsynt naturtyp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Bragéebacken. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved.

 Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 83 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss