Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järvdalen

Vill du uppleva hur riktigt stora gamla granar växer och se en spännande djup bergsklyfta är Järv­dalens natur­reservat rätta platsen. Här arbetar samer med skötsel av renar och friluftsfolk kan njuta av naturen.

Bild på liggande döda tallar

Liggande döda träd bryts sakta ner av svampar och insekter. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I naturreservatet kan du se sjöar och myrar, kala klippor och djupa bergsklyftor. Järvdalen ligger mellan fjäll i söder och skog i norr. I den östra delen finns en riktigt djup bergsklyfta som heter Järvdalen.

Stora granar och små insekter

Närmare fjällen i söder växer glesare skog av gran och björk men det finns mycket gammal skog av både tall och gran i Järvdalen.

Just granskog växer där marken är fuktig. I Järvdalen kan du faktiskt se hur gran­skogen växer längs med där bäckar rinner och kärr där marken är fuktigt. Några av granarna är upp till 80 centi­meter i diameter, mätt i höjd med ditt bröst.

I de gamla granskogarna kan du se många döda träd och stubbar. I dom hittar insekter mat och kan överleva. En del av insekterna här är utrotningshotade.

För samer och friluftsfolk

Järvdalens naturreservat används av samerna från Tåssåsens sameby och deras renar betar här hela året. Du kan se både moderna renskötselanläggningar och samernas gamla kåtor. Det är tältliknande hyddor täckta med näver, torv eller tyg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Järvdalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennärings­lagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 20 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss