Tjärnslåtten

Här kan du uppleva skog med trehundra­åriga tallar, gamla aspar och svartbrända stubbar. På myrmark­erna har folk arbetat med slåtter. Titta noga så ser du spår efter områdets historia.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Spår efter skogs­brand

På Siljeåsbergets nordöstra sluttning, ner mot myrmark­erna kring Fallån, ligger Tjärnslåttens naturreservat. Några myrar ingår i reservatet. Efter en skogsbrand finns här nu mest granskog. Den är omkring 100-år gammal. Du kan fortfarande se svart förkolnad ved på stubbar och stammar.

En del tallar är däremot betydligt äldre än så. Tallar har grov bark och högt uppsatt krona. De är därför väl anpas­sade till skogsbränder. Brand är ett naturligt inslag i skogar. Det är till och med så att tallarna impregneras av branden. På så sätt blir de ännu mer tåliga. I reservatet finns det tallar som är uppe­mot 300 år gamla.

Det finns även många aspar här. Det är också ett tecken på att det har brunnit. Lövträd frodas efter en brand, när ljuset når ner till marken.

Asparna är bra för mångfalden

I reservatet i dag finns det inte bara levande grova aspar. Det finns också höga aspstubbar, och aspstammar som ligger på marken och förmultnar. Det gör att en mångfald av små organismer trivs. Här har du chans att se sällsynta, röd­listade arter. Det är arter som är sällsynta och nära att utrotas. Kandelabersvamp och veckticka är två av dem.

Se spår efter människor förr

Tjärnslåtten är namnet på en del av myrmarken vid Fallån. Det är ett myrområde som ligger nära några tjärnar. Namnet antyder att bönder tidigare har använt myren vid sjöarna för slåtter.

Slåtter var ett sätt att slå gräs som sedan blev till hö. Myrarna gav värdefullt vinterfoder till kreaturen. Du kan se flera fäbodar som finns kvar i omgivningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Tjärn­slåtten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 1 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss