Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tvärån Piktjärn

I naturreservatet Tvärån Piktjärn får du höra spillkråka och tretåig hackspett trumma med sina näbbar. Järpen visslar rytmiskt i träden. Men ta gärna på dig gummi­stövlar för den täta och lövrika sumpskogen kan vara rejält blöt.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I de gamla träden myllrar det av liv

Största delen av reservatet är täckt av varierande granskog. Bland granarna trängs även björkar och sälgar. Du kommer att se att det växer mycket lavar på äldre björkar och björkhögstubbar. Flera av lavarna är rödlistade – de är ovanliga och kan dö ut med tiden. Högstubbar är träd som har gått av och saknar krona.

I de gamla träden som ligger på marken myllrar det också av liv. Multnande trädstammar ligger halvt dolda i blåbärsriset. De är bra hem för både djur och växter som är beroende av den döda veden. Det finns bland annat insekter, lavar och svampar som lever i ved.

Tretåig hackspett kan också hacka sig ett bo i en döende gran. Det är en ovanlig hack­spett som du kan få syn på när den flyger nästan ljudlöst mellan träden.

Det är blött och svårt att ta sig fram

Tvärån är bara ett av de vattendrag som rinner igenom skogen. De slingrar genom hela området och stora delar av skogen är fuktig eller blöt sumpskog. Där det är som blötast är det nästan omöjligt att ta sig fram. På de ställena måste du ta dig igenom djupt vatten och höga starrtuvor. På andra håll vadar du i frodig vegetation med högörter. Här växer både nordisk stormhatt, älggräs, brudborste och skogsnäva.

Träden växer långsamt i den fuktiga miljön. Trots att många träd är i 150-årsåldern är de inte särskilt grova. Många träd klarar inte fukten och dör med tiden. Det finns därför gott om torrgranar i de blötaste delar­na. Men de allra äldsta gran­arna är ändå närmare 300 år gamla.

Våtmarker är viktiga att bevara

En stor del av reservatet är täckt av våtmarker. Där finns heller inga diken. Våtmarkerna är väldigt viktiga för att vi ska kunna bevara sumpskogen intakt.

Myrarna är helt öppna eller med enstaka träd. På marken blandas vitmossor och halvgräs med hjortron, odon, dvärgbjörk och ljung.

Det växer även många olika blommor i våtmarkerna. Några exempel är ängskovall, blodrot, fjällskära och humleblomster. Här kan du också se ängsull, brudsporre, tvåblad och ängs­nycklar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Tvärån Piktjärn. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss