Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hamrafjället

Hamrafjället har fått smeknamnet Blomsterfjället eftersom det finns mer än 400 olika växter här. Men på fjället finns också grav­högar och fångst­gropar.

Bild från ängsslåtter i Hamrafjället

Slåtter på Bodrösta i Hamrafjällets naturreservat

Hamrafjällets soliga syd­sluttning är verkligen en oerhört ovanlig plats. Den kan till och med vara unik.

Sluttningen är nämligen en ”mötesplats” – en träffpunkt – för både nordliga och sydliga växter. Det betyder att du på samma ställe, hittar växter som är typiska både för södra och norra Norrland.

Blomsterfjället

Det skapar en fantastisk miljö av både växter och djur. Ett tips till dig som besöker Hamrafjället är att du spanar efter orkidéer. Dom trivs på Hamrafjällets kalkrika mark.

I reservatet finns tre olika naturtyper:

· Kalfjället med hedar där det växer massor av kråkris.

· Sydsluttningen med branter och fjällbjörkskog. Där finns gamla ängar och slåtter­marker som gör naturen både varierande och mer öppen.

· Myren sydost om Hamra­fjället. Det är ett vackert och omväxlande landskap av små myrar och björkskog.

Hedniska seder och jägarfolk

I reservatet finns många lämningar från främst järn­åldern. Om du letar kan du hitta gravhögar som grävdes från år 800 till år 1050 efter Jesu födelse. Det betyder att gravhögarna är minst 1 000 år gamla.

Ett två kilometer långt fångst­gropssystem tvärs över dal­gången, berättar något om hur viktigt det var att fånga djur. Bytena gav bland annat kött, skinn och horn.

Kor och getter på fäbodar

Området har i århundraden nyttjats för fäboddrift. I början av 1900-talet fanns tolv fäbodar. Den sista lades ner 1971.

I dag pågår detta igen. Slåtter efter hö – och bete med djur – har startat på nytt i delar av området. På igenväxta fäbodar tas träd ner för att hålla markerna öppna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hamrafjället. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta eller göra upp eld
  • skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor och lavar
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna områden
  • under perioden 1 maj - 31 juli färdas eller uppehålla sig inom markerat fågelskyddsområde på Hamrafjällets sydostsluttning.


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 7 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss