Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kroktjärnen

Asp och björk men också lite barrskog. Bäver och spår efter skogsbränder. Det är vad du kan möta i detta naturreservat.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I den lövrika skogen syns fort­farande spåren efter den senaste skogsbranden i området.

Senast det brann här var 1916. Här och var finns fortfarande svarta, förkolnade stubbar från den branden.

Senare händelser, bland annat stormen Ivar 2013, har också lämnat tydliga spår i form av många liggande träd.

Många lövträd

Naturreservatet utgörs till stor del av lövskog. Här har löv­träden slagit rot efter att en skogsbrand gett både mer ljus och näring till de snabb­växande lövträden.

Aspar och björkar

Bland lövträden är det asp och björk som dominerar. Det finns gott om liggande grov asp där sällsynta vedlevande svampar och lavar sakta bryter ner veden.

Här finns också flera insekter och fåglar som har de gamla lövträden som sitt hem.

Bävrar

I reservatets södra delar har även bävern sitt tillhåll. Det kan man se på träd som bävern gnagt ner vid olika vattendrag.

Syftet med Kroktjärnens natur­reservat är att bevara, utveckla och återställa området. För reservatet är ett värdefullt – och ett för länet lite ovanligt – område med många lövträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Kroktjärnen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 52 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss