Mittockernäset

I naturreservatet Mittockernäset kan du njuta av den friska granskogen som susar. Så fort vårsolen börjar skina blir det liv i skogen. Blåsipporna lyser och det blir fart på småkrypen. På försommaren kan du beundra blommande guckusko här.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Hackspettar och guckusko trivs i den kalkrika skog­en

Mittockernäsets granar är 130 till 160 år gamla. Jorden de står i är kalkrik. På marken spirar ormbunken finbräken. Även guckusko trivs här.

Guckusko är en ovanligt stor orkidé. Den har rödbruna kalkblad och en stor gul läpp som liknar en sko. Guckuskon blommar på försommaren.

I granskogen kommer du även att se asp, björk och sälg. Asparna är flest. Gamla, grova aspar är bra hem för hack­spettar. Även den sårbara arten tretåig hackspett trivs i området.

Träden är klädda i lunglav

Du kommer att märka att det är blad på många av träd­stammarna i Mittockernäset. Det är lunglav. Lunglav växer på många av lövträden men också på vissa granar. Lung­laven lyser grön vid dimma och efter regn. När det är torrt är den däremot gråbrun.

Här finns ovanliga lavar och svampar

Det finns stora mängder liggande döda träd i skogen, och även torrträd. Torrträd är döda träd som fortfarande står upp. Det gillar både vanliga och ovanliga lavar, svampar som växer på ved, och självklart insekter.

I Mittockernäset har vi hittat flera hotade arter. Svamparna lappticka och gränsticka är två exempel. De lever båda på döda granar.

Skogen är som en historiebok

När du tittar noga kan du läsa av vad som har hänt i skogen genom tiderna. Stubbar med mossa på berättar om avverk­ningar. Och det stämmer, för vi vet att de högg ner träd i början av 1900-talet. Du kan också se att många av stubb­arna är kolnade. Det har alltså också varit skogsbränder i området. Det märker du även på några av tallarna i nedre delen av reservatet. De har skador av brand i stammarna, så kallade brandljud. Det är som glipor i barken nere vid stammens bas.

Utforska fångstgroparna i Mittocker­näset

I den norra delen av reservatet finns det fångstgropar. Fångstgropar har man använt för att fånga vildren och älg i tusentals år. Groparna var placerade så att det blev lätt att lura in djuren i dem. De här groparna bildar ett helt system som sträcker sig över en halv kilometer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Mittockernäset. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss