Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Andersflon

Tycker du om typiskt jämtländska blommor? Exempelvis guckusko och jämtlandsmaskros? I så fall rekommen­derar vi dig att gå hit i början på sommaren.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Om man besöker reservatet på försommaren kan man träffa på två typiska jämtlänningar. En av dem är jämtlandsmask­ros. Det är en hotad och säll­synt blomma. Maskrosens gula och apelsingula blad slår inte riktigt ut, utan står mer eller mindre outslagen i vegetation­en.

En annan typiskt jämtländsk blomma är guckuskon. Den har ett ovanligt utseende. Bladen liknar en trätoffel i formen. De har gula blommor och brunrö­da blad och liknar inte någon annan blomma.

Gillar kalk

Guckuskon har speciella krav på platsen där den växer. Den vill ha kalk, ytligt grundvatten och mycket näring. Annars trivs den inte. Och därför är reserv­atets våtmarker perfekta.

Det är enkelt att ta en prome­nad mellan de glesa tallarna.

Många orkidéer

Kärren i området är på sina håll så kalkhaltiga att det växer många orkidéer. Bland andra finns brudsporren och sump­nyck­lar i de rikaste kärren.

Alla orkidéer är fridlysta. Därför ska du titta på dem och njuta av dem men inte röra dem. Låt dem stå.

Döda träd skapar liv

Större delen av Andersflons skogar har klarat sig undan skogsbruket och nu kommer de att stå orörda. I den gamla granskogen skapar döda träd och stubbar nytt liv. Här bor insekter och vedsvampar – med roliga namn som harticka och rynkskinn.

Mjukt att gå

Det mesta av våtmarken utgörs av mosse som sviktar skönt under stövlarna när man tram­p­ar över kråkbärsriset.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Anders­flon. Tänk på att det in­om reservatet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
 • elda förutom på särskilt angivna platser
 • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 2 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss