Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nybodflöten

Du måste uppleva detta naturreservat som ligger högt på en platå ungefär tusen meter över havet med fin utsikt. Skorvdals­fjället ligger alldeles intill. Det är ett stort område med vacker gammal urskog och myrar här. Runt myrarna finns det små bergknallar där det växer skog. Ån Hoan rinner tvärs igenom området.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturreservatet bildades år 1969 för att bevara de speciella egenskaperna som urskogen har. Skogen ska utvecklas utan mänsklig inblandning. Här får det inte brännas och träd får inte avverkas.

Väster om Hoan kan du se en ås som sticker upp. Här är det torrare växtlighet. Det finns också blandskog med riktigt gamla tallar — vissa äldre än 350 år!

Hav av stenblock

Gillar du att kliva på många kala stenblock är du på rätt plats. På den östra sidan om Hoan, i sluttningen upp mot höjden Nordköltelet, ser det nästan ut som ett hav breder ut sig, fast av stenblock. Det växer knappt något på stenarna.

Veteraner i skogen

Granarna du ser är riktigt gamla, de flesta mellan 200 och 250 år. De är torra i topparna och från grenarna hänger olika slags lav som trivs där.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Nybodflöten. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur, skada eller bortföra ägg och bo eller på annat sätt störa djurlivet
  • tälta eller göra upp eld
  • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • framföra motordrivet fordon utan länsstyrelsens tillstånd
  • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1969

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss