Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svenskådalen

Välkommen till skogs­klädda dalgångar och höga fjällmassiv. Det här reservatet är en orörd och storslagen vildmark för dig som vill vara i fred och vandra i spännande områden.

Bild på rastkåta

Det finns en rastkåta vid Lill-Burvattnet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Svenskådalen är ett mycket stort fjäll- och skogsområde. Det speciella med området är två ovanligt fina och skog­klädda dalgångar. De heter Svenskådalen och Stor-Burvattnet.

Granne med Norge

Båda dalgångarna är omgivna av fjäll och ligger på gränsen till Norge.

I Svenskådalen och på slutt­ningarna ner mot Stor-Bur­vattnet växer gammal skog som klassats som urskogs­artad.

Längst i väster når reservatet fram till Skäckerfjällens natur­reservat. De båda reservaten sträcker sig faktiskt mer än sex mil efter riksgränsen till Norge.

Söker du vildmarken?

Svenskådalens naturreservat passar perfekt för den som vill söka sig fram i vildmarken alldeles själv. Här finns inga stigar, leder eller annan service i form av stugor eller fjällstationer.

Fjällsluttningen ner mot Stor-Mjölkvattnet längst i söder är mycket brant och otillgänglig. Där är svårt att gå men växt­ligheten där är spännande att uppleva.

Sjöar och vattendrag

Ett mycket värdefullt inslag i naturreservatet är vatten­systemet som består av Svenskån, Jävsjön och Jävsjö­strömmen. I systemet ingår också Holdern och Holders­strömmen. Alla de vatten­dragen är helt opåverkade av vattenkraft.

Sjöarna Burvattnet och Mjölkvattnet är däremot kraftigt reglerade. De ingår inte i reservatet men är omringade av det.

Fjälljordbruk och renskötsel

Inom reservatet finns en fjällägenhet som heter Björkede. Det är en gård på statens mark på renbetesfjäll.

Området präglas av samiskt liv och arbete. Det gäller bland annat gamla rester och lämningar av fångstkulturen fram till dagens, moderna renskötsel.

Tjouren är ett gammalt sameviste med anor tillbaka till 1000-talet. På den tiden höll man renarna i gärden och mjölkade vajorna. Länsmuseet och Länsstyrelsen har i samarbete med samebyn i området gjort flera undersökningar av den historiska platsen. Det gjordes även en film om platsen. Du hittar länk i boxen till höger här på sidan.

Renskötsel hela året

Hela reservatet är åretrunt­marker för renbete. Det är alltså ett område där ren­skötsel får bedrivas året runt och samebymedlemmarna har rätt till jakt och fiske.

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Svenskådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera, framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
  • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1990

Storlek: 250 km²

Kommun: Krokom, Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss