Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Midsommarfjället

Midsommarfjället är ett naturreservat i flera nivåer. Beundra utsikten från fjället, vandra kring i skogen och njut av små sjöar och myrar. Granskogen ger dig en känsla av att vara ute i urskogen – den verkar helt orörd.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vandra i fjällnära granskog

Reservatet ligger i norra Jämtland, vid Midsommar­fjällets nordsluttning. Topo­grafin här varierar mycket. Uppe på Midsommarfjället kommer du att ha en fantastisk utsikt. Därifrån ser du skog, myrar och vackra tjärnar.

Skogen har en fjällnära karak­tär. Det växer mycket björk i granskogen på vissa ställen. Högre upp dominerar fjäll­björk­skog. Granarna är prydda med garnlav och är runt 200 år gamla. Några enstaka granar har upp till 270 årsringar. Delar av skogen ser ut att vara helt orörd och ger en riktig urskogs­känsla.

Friluftsliv vid Midsommarfjället

Det finns en vandringsled som börjar vid vändplanen strax öster om reservatet. Den går genom granskogen och förbi Granbacktjärnarna. Där kan du fiska. Sjöarna är rika på fisk. Vandringsleden fortsätter sedan längs åsar och back­myrar, upp mot Midsommar­fjället.

På väg upp på fjället glesnar skogen. Där tar fjällbjörk­skogen över. Här kan du se många örter.

Det är även populärt att komma hit på vintern. I områ­det kring reservatet finns ett flertal skoterleder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Midsommarfjället. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 m,
 • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved, samt
 • framföra motor­drivet fordon i ter­räng annat än på markerade skoter­leder under period för ledernas öppet­hållande och på väl snötäckt mark

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 6 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss