Midsommarfjället

Midsommarfjället är ett naturreservat i flera nivåer. Beundra utsikten från fjället, vandra kring i skogen och njut av små sjöar och myrar. Granskogen ger dig en känsla av att vara ute i urskogen – den verkar helt orörd.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vandra i fjällnära granskog

Reservatet ligger i norra Jämtland, vid Midsommar­fjällets nordsluttning. Topo­grafin här varierar mycket. Uppe på Midsommarfjället kommer du att ha en fantastisk utsikt. Därifrån ser du skog, myrar och vackra tjärnar.

Skogen har en fjällnära karak­tär. Det växer mycket björk i granskogen på vissa ställen. Högre upp dominerar fjäll­björk­skog. Granarna är prydda med garnlav och är runt 200 år gamla. Några enstaka granar har upp till 270 årsringar. Delar av skogen ser ut att vara helt orörd och ger en riktig urskogs­känsla.

Friluftsliv vid Midsommarfjället

Det finns en vandringsled som börjar vid vändplanen strax öster om reservatet. Den går genom granskogen och förbi Granbacktjärnarna. Där kan du fiska. Sjöarna är rika på fisk. Vandringsleden fortsätter sedan längs åsar och back­myrar, upp mot Midsommar­fjället.

På väg upp på fjället glesnar skogen. Där tar fjällbjörk­skogen över. Här kan du se många örter.

Det är även populärt att komma hit på vintern. I områ­det kring reservatet finns ett flertal skoterleder.

Föreskrifter

Välkommen till Midsommarfjället. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 m,
 • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved, samt
 • framföra motor­drivet fordon i ter­räng annat än på markerade skoter­leder under period för ledernas öppet­hållande och på väl snötäckt mark

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Skoterled Skoterled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 6 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat