Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Telebäckdalen

I Telebäckdalen natur­reservat finns mycket gammal tallskog, nästan är orörd av människan. Den urgamla skogen är inte så tät och växer på Sonfjällets östra slutt­ning. Det är inte långt från Sonfjällets national­park. Missa inte att ta en tur i den djupa sänkan, bäckravinen Tele­bäcken. Har du tur kan du hitta hallon där inemellan de gamla granarna.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Telebäcken delar upp reservatet i två delar. I norr är det mer gles tallskog som fått växa ostört under mycket lång tid, den är urskogsliknande. I sydväst är det fuktigare. Där trivs granskogen.

Viktig tallskog


I tallskogen finns flera intress­anta arter. På marken växer till exempel många ovanliga svampar. De trivs tack vare att skogen har fått stå orörd under lång tid.

Vi vet också att det brunnit en del här. Det kan vi se på att stammarna är svarta här och var. Det kan också finnas märken, skador på stammarna som visar att det brunnit. De kallas för brandljud. Värmen från skogs­branden gör att barken faller av och veden kommer fram. Överlever träden branden läker såren igen så sakteliga. Tallar har extra tjockbark och överlever oftare bränder än vad granar gör.

Telebäcken

Är du mera intresserad av gran ska du bege dig ner i dalgången till Telebäcken. Här i den fuktiga bäckravinen växer hög granskog. Många av dem riktigt gamla och har grova stammar.

Du kan också se många kull­fallna gamla granar. De bryts sakta ner i olika stadier. På de döda kullfallna granarna trivs många svampar.

Tack vare att marken är så fuktig har faktiskt också granarna klarat sig trots skogsbränderna.

Bra med näring

Det är inte bara fuktigare här i dalen längs Telebäcken. Det är också mera näring här. Den goda näringsrika jorden gör att du kan hitta hallon. Också växten torta trivs här precis som gräset hässlebrodd och lappsyra.

Intill dalen är marken inte lika näringsrik. Det beror på att berg­arten kvartsit som finns här är mycket hård men kan trots det vittra sönder. Marken blir surare och där trivs inte växter så bra.

Spår av människor

Inte så långt ifrån reservats­gränsen finns det gamla fäbodar. Både Ryvålvallen och Rykojan har undersökts och beskrivits av oss på Länsstyrelsen. Därför vet vi bland mycket annat, ungefär de gamla vackra byggnadernas ålder.

Du kan också se att man huggit ner skog i den södra delen av Telebäckdalen. Det finns här och var många stubbar efter dimen­sions­avverkningar. Det var ett vanligt sätt att fälla träd på förr. Man valde ut de största träden och lät de andra vara kvar. Därför kunde skogen fortsätta växa rätt ostört. Du kan se träd i olika åldrar. En del är döda och står kvar, andra har fallit ner på marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Telebäckdalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 1,75 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss