Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Väster-Fånsjön

Här får du uppleva ett stort skogsområde mellan sjöarna Klump­vattnet och Fånsjön. Det finns spår av skogsbränder som härjade för länge sen. På silverskimrande grova aspar klänger sig flera sällsynta lavar fast. Spillkråka och tretåig hackspett stortrivs.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Mycket lövträd

Skogen i reservatet är domi­nerad av gamla tallar. Det finns dock granar också, och inslag av asp och björk. Det finns mer lövträd i skogen än man kan förvänta sig. Det beror på de skogsbränder som har härjat i området. Efter en brand är det nämligen lövträden som tar över. De växer fortare än barrträden. Så småningom kommer dock barrträden att konkurrera ut lövträden igen.

Spår av brand

Att det finns mycket lövträd är alltså ett tecken på brand. Skogen i reservatet är det vi på fackspråk brukar kalla en lövbränna. Men du kan se andra tecken också om du tittar noga.

Titta på tallarna. De äldsta tallarna är omkring 250 år gamla. Flera av dem har skador av brand i barken, så kallade brandljud. Brandljuden syns som glipor långt ner på stam­marna. Det finns träd som har brandljud från minst tre bränd­er. Tallar kan alltså överleva inte bara en brand utan flera. Det kan de göra tack vare sin tjocka bark och höga krona.

Den gamla skogen är bra för mång­falden

De gamla träden är populära tillhåll för sällsynta arter. Här trivs många svampar, växter och djur. Ovanliga vedsvampar och lavar lever på både lev­ande och döda träd i området. Några exempel på svampar är gräddporing, veckticka och nordtagging. Bland lavarna kan du hitta exempelvis liten aspgelélav, läderlappslav och lunglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Väster-Fånsjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoter­leder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 5,35 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss