Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skattmyrberget

Gillar du att plocka blå­bär? Tycker du om troll­skog full med hänga­nde lavar och både lev­ande och döda granar? I så fall är Skattmyr­berg­et en plats för dig.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Skattmyrbergets naturreserv­at finns gammal granskog. Du vandrar förbi höga stubbar, döda träd som står upp och liggande stammar.

De här träden är inte bara vackra och spännande. De är också lämpliga hem åt lavar, insekter och fåglar.

Vackert och varier­ande

Naturreservatet ligger på Skattmyrbergets södra del. Skogen är en härlig, gammal granskog. På vissa ställen är marken täckt med tjockt blå­bärsris och mossa. Det är fro­digt med grön och kraftig växtlighet.

Och där det inte växer blåbär hittar du de höga blommorna tolta och nordisk stormhatt. Blommorna är höga. Går du runt bland dem kommer du att ha dem ända upp i ansiktet.

Som hängande gardiner

Garnlav hänger som gardiner i de gamla trädens grenar. Tydliga spår i granarnas bark talar om att en tretåig hack­spett finns i närheten. Om du rör dig lite försiktigt och tittar ordentligt, kan du få se andra fåglar som också trivs i gamm­elskogen.

Många djur

Du kanske får höra järpen som visslar någonstans mellan träd­en. Här finns också tjädrar som gömmer sig och ligger stilla – trycker – i riset. Om du har tur kan du få se bäver, mård och lavskrika också.

Spår efter skogsbrand

För länge sedan bröt en skogs­brand ut. Men trots att det var länge sedan finns det fortfar­ande spår efter branden. Här och var kan du hitta svart, kol­ad ved.

Ett annat tydligt spår efter skogsbrand är de många löv­träden. Just lövträd sprider sig nämligen snabbt och lätt efter en brand. Här finns höga, ståt­liga aspar. Även många björkar och grov sälg hittar du i gran­skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skatt­myrberget. Tänk på att det inom reservat­et inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 0,4 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss