Havmyren

Fiskgjusen seglar över myrarnas glesa tallar. Tystnaden bryts då och då av ljungpiparens sorgsna läte. Från skogen trummar hack­spetten till svar. Havmyren är vacker.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Största delen av området består av myrar, blöta skogar, bäckar och tjärnar. 
I den blöta marken växer mossor med fantasifulla namn.

En heter korvskorpionmossa och en annan har det spänn­ande namnet guldspärrmossa.

Här lyser varglaven gul på stubbar och stammar. Orkidéer trängs i den blöta marken, i kärren.

Många, döda träd

På en stor del av myrområdena växer glest med tallar. Det gör att området är vackert och får ett speciellt utseende. Här och där står spöklika träd. Det är torra och döda träd och deras kvistar pekar upp i himlen.

Den blöta björkskogen har höga stubbar och grova, döda stammar. Där trivs insekter. Stammarna lockar till sig hack­spettar som hittar både föda och boplatser. Även den sällsynta slagugglan har siktats.

Havmyrens speciella våta marker, skapar goda möjlig­heter för lavar med krav på en fuktig luft.

Flera skogsbränder

I tallskogen finns grova stubbar som är spår från timmer­huggning från förr. Men det är så länge sedan att de flesta kvarvarande träden har hunnit bli 150 år och mer.

I de steniga, blockrika, och mest svårframkomliga delarna av området står träd som är 300 år gamla. Spår av brand i stammarna, så kallade brand­ljud, avslöjar att många av de äldsta träden har överlevt minst två skogsbränder.

Överlevt fyra bränder

Brandljud i de grova stubbarna visar att tallar har överlevt upp till fyra bränder.

Vid en skogsbrand är det tallarna som klarar sig bäst. När granarna brinner upp får tallarna plats och utrymme att växa sig stora.

I askan växer nya plantor av ljuskrävande lövträd och tall. Utan skogsbränder tar granskogen över med tiden.

Historiska spår

Lämningar i området visar att människor har dragit nytta av Havmyrens rikedomar i många hundra år. Fynd visar att folk framställt järn för länge sedan. Under hela 1800-talet och fram till 1930 fanns fäboddrift i området. Här finns också rester av kolmilor och kolarkojor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Havmyren. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 5 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss