Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storflohöjden

Här finner du en mycket gammal skog. Genom bränder har lövträd fått chans­en att komma upp och blanda sig med tall och gran. De äldsta träden är omkring 250 år gamla tallar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Gammelskog

Det finns många tecken på att skogen är gammal och nästan orörd. Förutom 250-åriga tallar finns det många döda träd, både stående och liggande. På dessa döda träd kan du få se vedsvampar och ins­ekter som betraktas som sällsynta.

Växterna som växer här visar att det finns kalk i backen. Örter som kan ses i området är bland annat blåsippa, vårärt och trolldruva.

Lövinblandning

Genom årens lopp har området påverkats av flera skogs­bränder. Vid en brand brinner i första hand granarna upp. Tall­arna klarar sig mycket bättre. I området kan du se brandskadade tallar, där en glipa i barken skvallrar om hur hett det varit, så kallade brandljud.

I de gläntor som bildas när träd brunnit upp får löv­träden chansen att växa upp. Området har en ovanligt stor inblandning av lövträd. Det är främst björk men också asp och sälg du kan se. En del aspar har vuxit sig grova, de har en diameter på 60 centimeter i brösthöjd.

Mänsklig påverkan

Jijnjevaerie sameby betar med sina renar i omgivningarna under vissa perioder på vintern. Naturreservatet ligger i ett område som är av riksintresse för rennäringen.

Söder om reservatet finns en lång rad med 13 fångstgropar som användes för att fånga djur förr i tiden.

Området är troligen påverkat av betande djur då det förekommit fäbodar både norr och söder om området.

Dessutom kan du se ett antal gamla stora stubbar, som är spår efter huggning av stora fullvuxna träd, så kallad dimensionsavverkning,

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Storflohöjden. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved.
  • Framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 31 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss