Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Finningsvalen

Vill du gå i vild och brant natur är Finnings­valen något för dig. Här finns gammal skog och nästan 200 meters höjdskillnad. Och vacker utsikt.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Från reservatets högsta delar ser man Sösjöfjällen. I området finns gammal skog som man bara huggit några få träd ur.

Den näringsrika marken gör att skogen växer bra. Här finns också gott om de höga växt­erna nordisk stormhatt och torta.

Stora höjdskillnader

Reservatsområdet sluttar brant åt nordost och höjdskillnaden mellan övre och nedre reserv­atsgräns är hela 190 meter. Längst ner finns en urskogs­liknande granskog som till stora delar är 160 år gammal.

Den blandas upp med ett stort inslag av björkar. I de övre del­arna av reservatet finns nästan bara fjällbjörkar.

Granar som mult­nat

I den branta terrängen har det varit svårt att ta reda på de granar som fallit. De har fått ligga länge och brutits ner i mindre beståndsdelar.

Just att det finns en blandning av gamla och unga träd gör att väldigt sällsynta och värdefulla växtsorter – arter – kan trivas och överleva.

Fukt och våtmarker

Det finns många små våtmark­er som är starkt påverkade av kalk, så kallade rikkärr, spridda i hela området. Det största sammanhängande rikkärret är cirka 2 hektar. Det är en yta som är ungefär lika stor som tre riktigt stora fotbollsplaner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Finningsvalen. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 1,11 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss